Sąlygos ir nuostatos

Bendrosios sąlygos

 1. Šios k-laserbaltic.com naudojimosi sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos naudojimuisi k-laserbaltic.com svetaine (toliau – Svetainė), kuri priklauso UAB „Vilnijus“, įm. kodas: 302815387, Trinapolio g. 3-1010, Vilnius (toliau – k-laserbaltic.com).

 2. Kiekvieną kartą naudodamiesi Svetaine turite būti susipažinę su šiomis Sąlygomis, ypač, jeigu naudojatės patarimais apie sportą, fizinę ir psichinę sveikatą. Naudodamiesi šia Svetaine patvirtinate, jog esate susipažinę su šiomis Sąlygomis ir įsipareigojate besąlygiškai laikytis jų ir bet kurių kitų sąlygų ar politikų.

 3. Šios sąlygos turi tokią pačią teisinę galią kaip ir sutartis sudaryta tarp jūsų ir k-laserbaltic.com.

 4. Paslaugų siūlymas ir apimtis.

 5. k-laserbaltic.com yra paslaugų, siūlomų įsigyti svetainėje, tiekėjas.

 6. Paslaugų, kurios yra siūlomos jums Svetainėje tipą ir apimtį, išsamią informaciją apie galimas funkcijas ir jų prieinamumą galima bet kada peržiūrėti Svetainėje. Pagrindinis paslaugų komponentas yra nematerialus informacijos teikimas saviugdos, edukacijos ir motyvacijos temomis.

Intelektinės nuosavybės teisės

 1. Visas turinys, įtrauktas į mūsų Svetainę, įskaitant, bet neapsiribojant produktais, vaizdais, nuotraukomis, prekių ženklais, muzika, garsais, vaizdo įrašais, dokumentais, piešiniais, skaičiais, logotipais, meniu, tinklalapiais, grafika, spalvomis, schemomis, dizainu, yra k-laserbaltic.com ar trečiųjų šalių nuosavybė ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės įstatymų. Jūs negalite atgaminti, skelbti, platinti, rodyti, modifikuoti, kurti išvestinių darbų iš Svetainės turinio ar jo dalies be išankstinio, aiškaus, raštiško k-laserbaltic.com sutikimo.

 2. k-laserbaltic.com turi išimtinę teisę savo nuožiūra leisti ar uždrausti bet kokį atgaminimą, skelbimą, platinimą, rodymą, modifikavimą, išvestinių kūrinių kūrimą ar naudojimą bet kokiu būdu, visiškai ar iš dalies, turinį.

Klientų aptarnavimas

 1. Iškilus klausimams ir (arba) problemoms, susijusioms su Svetaine, su k-laserbaltic.com galite susisiekti el. paštu info@k-laserbaltic.com. Mes padarysime viską, ką galime, ir atsakysime kaip įmanoma greičiau.

Prieinamumas ir atsakomybė

 1. Nors dedame visas paslaugas, kad Svetainė būtų prieinama 24/7, mes neprisiimame atsakomybės, jei dėl techninių priežasčių bus negalima užtikrinti nepertraukiamo Svetainės prieinamumo.

 2. k-laserbaltic.com atsako tik už tokius tiesioginius nuostolius, jei jo teisinis atstovas arba vienas iš jo atstovų (bet ne paslaugų teikėjas) pažeidė esminę sutartinę prievolę arba jei nuostoliai atsirado dėl didelio k-laserbaltic.com , jo teisinio atstovo ar vieno iš jo atstovų (bet ne paslaugų teikėjų) aplaidumo ar ketinimų.

Alternatyvus ginčų sprendimas

 1. Bet koks ginčas, susijęs su mūsų Svetaine, turi būti išspręstas jūsų ir k-laserbaltic.com derybomis el. paštu info@k-laserbaltic.com.

 2. Jei ginčo neįmanoma išspręsti pirmiau minėtu būdu, jis išsprendžiamas naudojant Europos Komisijos valdomą elektroninio ginčų sprendimo platformą. Šioje platformoje taip pat galite rasti daugiau informacijos apie vartotojų teises, ginčų sprendimą ir nacionalinį kontaktinį centrą savo šalyje.

Baigiamosios nuostatos

 1. k-laserbaltic.com turi teisę visiškai arba iš dalies perduoti bet kokias sutartis sudarytas su jumis ar paslaugų teikėjais.

 2. Šios Sąlygos gali būti vienašališkai k-laserbaltic.com keičiamos ar atnaujinamos iš anksto jums nepranešus. Todėl kiekvieną kartą, kai užsisakote paslaugas ar perkate prekes turite susipažinti su šiomis Sąlygomis.

 3. Ginčų sprendimui kylantiems tarp jūsų ir k-laserbaltic.com yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir jurisdikcija.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-27

Pasitark su ekspertu!

Dėl lazerio pristatymo gyvai ar kitos informacijos, susisiekime!